Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

Uitnodiging Symposium 10 mei

Symposium 'Current Issues in Dutch Mathematics Education', ten gelegenheid van het bezoek van Dr. Catherine Lewis, 10 mei 2017, 09.00-15.00, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. Informatie en registratie

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017

Het thema is dit jaar: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie. Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite

 

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

U-Talent ontvangt de cheque
15 september 2015
Regionaal netwerk van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en 37 scholen werkt aan talentontwikkeling leerlingen
4 september 2015
Nascholing op universitair niveau in de belangrijkste examenonderdelen
4 september 2015
Een aanbod voor elke docent, TOA en schoolleider
4 september 2015
Masterclasses voor uw leerlingen uit 5/6 vwo en 4/5 havo
4 september 2015
U-Talent bundelt activiteiten voor leerlingen en VO-docenten in het domein van bèta en techniek
17 juli 2015
Bij de Internationale Wiskunde Olympiade in Thailand heeft het Nederlandse team drie bronzen medailles behaald.
Partnerschap helpt geneesmiddelen van kleine bedrijven de markt op
15 juli 2015
Door gebruik te maken van slimme digitale tools onderzoeken de hoogleraren de ontwikkeling van het Nederlandse drugsbeleid na 1945
13 juli 2015
Leerlingen krijgen een positiever beeld van bètavakken als zij daarin onderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak.

Pagina's

RSS