Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

13 juli 2017: Promotie Fedde Benedictus

Op 13 juli om 16:15 verdedigt Fedde Benedictus zijn proefschrift Reichenbach: Probability and the A Priori - Has the Baby Been Thrown out with the Bathwater? Zijn promotor is prof.dr. D.G.B.J. Dieks. Meer informatie...

Summer School Mathematics Education 2017

The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education. Topics will include: curriculum development, revealing and building on talents of students, classroom experiments, context and tools for modeling, assessment, and the use of technology for teaching and learning mathematics.

From August 14 to August 25 of this year. Read more...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

8 december 2015
De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2016 is nu open!
Patricia Faasse wint Boerhaave Biografie Prijs 2015
9 november 2015
Patricia Faasse heeft de Boerhaave Biografie Prijs ontvangen voor haar boek over Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland
28 oktober 2015
25e Woudschoten Chemie Conferentie
28 oktober 2015
LeRoy E. Doggett Prize voor Albert van Helden
22 oktober 2015
De wiskundedocent is de cruciale factor die maakt dat leerlingen leren wiskundig te denken
24 september 2015
The Imperative of Regulation: local and (trans-) national dynamics of drug regulatory regimes in the Netherlands since the Second World War
23 september 2015
De Wiskunde B-dag is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor scholierenteams uit 5 havo en 5/6 vwo met wiskunde B in hun profiel
U-Talent ontvangt de cheque
15 september 2015
Regionaal netwerk van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en 37 scholen werkt aan talentontwikkeling leerlingen

Pagina's

RSS