Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

ECENT en ELWIeR conferentie 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. Informatie over programma en inschrijving vindt u hier.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

11 april 2016
woensdag 18 mei 2016
23 maart 2016
Op 20 juni a.s. organiseren de NVVW, het Freudenthal Instituut en de SLO in Utrecht een conferentie onder de titel "Onderwijs meets onderzoek".
Docent en leerlingen tijdens een scheikundepracticum
9 maart 2016
Flexibele route naar het leraarschap voor zij-instromers en studenten met een brede vooropleiding.
16 februari 2016
Dinsdag 16 februari van 16.00 - 18.00 uur; flitssymposium ter gelegenheid van het afscheid van Sanne Tromp als directeur U-Talent.
20 januari 2016
Het nieuwe grootst bekende priemgetal heeft 22 338 618 cijfers, bijna 5 miljoen meer dan de vorige recordhouder.
13 januari 2016
Woensdag 13 januari verschijnt bij Uitgeverij Prometheus "Alledaags rekenen - We zullen het nog één keer uitleggen!" van Marjolein Kool & Ed de Moor
12 januari 2016
Een interview op DUB met Hans Meeldijk over zijn werkveld (topologie) en werkomgeving.

Pagina's

RSS