Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

Uitnodiging Symposium 10 mei

Symposium 'Current Issues in Dutch Mathematics Education', ten gelegenheid van het bezoek van Dr. Catherine Lewis, 10 mei 2017, 09.00-15.00, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. Informatie en registratie

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017

Het thema is dit jaar: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie. Meer informatie is te vinden op de conferentiewebsite

 

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

7 maart 2017
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart komen zo’n 75 leerlingen van middelbare scholen bij elkaar...
7 maart 2017
Begin februari organiseerde het Freudenthal Instituut de 23e Nationale Wiskunde Dagen
22 februari 2017
Op maandag 13 februari 2017 gaf Paul Schnabel een lezing in het Teaching and Learning Lab over Onderwijs 2032...
17 februari 2017
Project NiNaS afgerond
17 februari 2017
De VO-HO netwerken, waar U-Talent er één van is, kwamen goed uit de bus in recente onderzoeken naar netwerken
9 februari 2017
Hofman was zeer te spreken over het interfacultaire lab, dat in 2016 door de faculteit Bètawetenschappen en Educate-IT is opgezet
8 februari 2017
Alexander Rinnooy, Eerste-Kamerlid én wiskundige, opende op maandag 6 februari de reizende wiskundetentoonstelling IMAGINARY.
Martin Kindt
30 januari 2017
Wiskundige, onderwijsontwikkelaar en docent Martin Kindt is vrijdag 27 januari 2017 onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 04/25/2017
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018

Pagina's

RSS