Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Koninklijke onderscheiding voor Martin Kindt

Wiskundige, onderwijsontwikkelaar en docent Martin Kindt is vrijdag 27 januari 2017 onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

6 oktober 2016
Inschrijving geopend
23 september 2016
Een onderzoeksaanvraag van Hieke Huistra is gehonoreerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
23 september 2016
Reizende tentoonstelling “IMAGINARY – wiskunde in sprankelende beelden”
19 september 2016
Een onderzoeksaanvraag van Winnifred Wijnker is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
19 september 2016
De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2017 is nu open!
19 september 2016
Conferentie voor lerarenopleiders
19 september 2016
Conferentie voor docenten natuurkunde in het voortgezet onderwijs, toa’s, dio’s en lerarenopleiders
19 september 2016
Conferentie voor docenten in het scheikundeonderwijs voor havo- en vwo-leerlingen in Nederland

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 02/24/2017
11
apr
11 april 2017 14:30 - 20:30
‘In beweging’
19
mei
19 mei 2017 10:00 - 17:00
Conferentie voor lerarenopleiders
14 - 25
aug
14 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 17:00
The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education...
20
aug
20 augustus 2017 09:00 - 18:00
PARRISE Final Conference
21 - 25
aug
21 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 18:00
Dublin City University, Dublin, Ireland
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018

Pagina's

RSS

Freudenthal Instituut