Student Op School (SOS)

Betrokken zijn de Utrechtse lerarenopleidingen, Archimedes HU en de Graduate School of Teaching UU.

Student Op School (SOS) is een project van het Freudenthal Instituut en koppelt enthousiaste studenten aan middelbare scholen in de regio Utrecht.

Meer informatie: https://sos.sites.uu.nl/

Doel: het (digitaal) ondersteunen van (examen)leerlingen bij het inhalen van achterstanden, het begeleiden bij profielwerkstukken en ondersteuning bieden voor docenten met een hoge werkdruk door bijvoorbeeld te helpen bij schoolprojecten. 

 

Waarom je als student mee wilt doen 

Je wordt gekoppeld aan een school en gaat online of op locatie aan de slag. Leer vanuit jouw vakgebied te communiceren en/of vakkennis over te brengen. In overleg met de school en een vakdocent worden jouw taken bepaald. Voorbeelden: 

  • Ondersteunen van examenleerlingen uit 5 havo/6 vwo: leerlingen op weg helpen met examenvragen, de lesstof uitleggen en het verwerken van informatie. 

  • Extra bijles geven, om leerachterstanden van (pre)examenleerlingen weg te werken.

  • Docenten ondersteunen bijvoorbeeld bij de examenklassen, maar óók juist in andere leerjaren. 

  • Digitaal (huiswerk)vragen van leerlingen beantwoorden. 

 

Waarom je als school mee wilt doen 

SOS is een project waarbij studenten van de Universiteit Utrecht tijdens hun studie met leerlingen en leraren uit het VO in contact komen. Ze verlichten de werkdruk van docenten met ondersteunende werkzaamheden en maken kennis met het werken in het onderwijs. Ondertussen zijn er al op dertien U-Talentscholen studenten digitaal aan de slag, maar er staan nog voldoende studenten voor álle schoolvakken te popelen om jouw school te helpen.  

Meer informatie: https://sos.sites.uu.nl/