Bestuursteam

De dagelijkse leiding van het Freudenthal Instituut ligt bij prof. Toine Pieters (algemeen directeur en voorzitter bestuursteam). Het bestuursteam bestaat uit prof. Toine Pieters, prof. Wouter van Joolingen (onderzoek & innovatie, plaatsvervangend hoofd), dr. Gjalt Prins (onderwijs), ir. Berenice Michels (valorisatie), Maarten-Harm Verburg (studentbestuurslid), en wordt bijgestaan door Carin van de Weerd-Nijboer (bestuurssecretaris) en Nathalie Kuijpers (secretaresse).

(Foto: Fridolin van der Lecq - v.l.n.r. Berenice Michels, Maarten-Harm Verburg, Wouter van Joolingen, Gjalt Prins, Nathalie Kuijpers, Carin van de Weerd-Nijboer, Toine Pieters)