Focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities

Het focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (in het Engels) brengt onderzoekers van de zeven faculteiten van de Universiteit Utrecht bijeen om een lange-termijn, historisch en filosofisch perspectief te bieden op actuele maatschappelijke onderwerpen gerelateerd aan het genereren van wetenschappelijke kennis. 

De brede expertise in dit focusgebied, aangevuld door internationale samenwerkingsverbanden, zal zich voornamelijk richten op actuele vraagstukken over de Europese kennismaatschappij, publiek en private financiering van wetenschappelijk onderzoek, de groei van interdisciplinair onderzoek en wetenschappelijke integriteit.