In het focusgebied Game Research werken onderzoekers samen aan realistische en interactieve serious games. Met deze computerspellen kan op een effectieve manier worden getraind in het maken van beslissingen tijdens complexe situaties en het aanleren van nieuwe kennis.