Focusgebied Education for Learning Societies

Focusgebied Education for Learning Societies

In het stimuleringsgebied Education for Learning Societies werken we samen aan innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken vanuit verschillende disciplines: psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, neurocognitie, linguïstiek, sociologie, bètadidactiek, economie, recht en bestuur. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van opvoeding, onderwijs en leren in alle levensfasen, van de baby- en peutertijd tot ver in de volwassenheid.