Strategische thema's en focusgebieden

Strategische thema's

Het Freudenthal Instituut participeert in de volgende strategische thema's van de Universiteit Utrecht:

 • Institutions
  Wat is de bijdrage van instituties, de formele en informele regels van het menselijk handelen, aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie?
 • Dynamics of Youth
  Dynamics of Youth onderzoekt de ontwikkeling van jongeren in een snel veranderende samenleving. Wie loopt risico en hoe zorgen we voor een optimale individuele en maatschappelijke ontwikkeling?

Focusgebieden

Het Freudenthal Instituut participeert in drie focusgebieden van de Universiteit Utrecht: 

 • History and Philosophy of the Sciences and the Humanities
  Dit focusgebied brengt onderzoekers van de zeven faculteiten van de Universiteit Utrecht bijeen om een lange-termijn, historisch en filosofisch perspectief te bieden op actuele maatschappelijke onderwerpen gerelateerd aan het genereren van wetenschappelijke kennis. De brede expertise in dit focusgebied, aangevuld door internationale samenwerkingsverbanden, zal zich voornamelijk richten op actuele vraagstukken over de Europese kennismaatschappij, publiek en private financiering van wetenschappelijk onderzoek, de groei van interdisciplinair onderzoek en wetenschappelijke integriteit.
 • Education for Learning Societies
  In dit stimuleringsgebied werken we samen aan innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken vanuit verschillende disciplines: psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, neurocognitie, linguïstiek, sociologie, bètadidactiek, economie, recht en bestuur. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van opvoeding, onderwijs en leren in alle levensfasen, van de baby- en peutertijd tot ver in de volwassenheid.
 • Game Research
  In dit focusgebied werken onderzoekers samen aan realistische en interactieve serious games. Met deze computerspellen kan op een effectieve manier worden getraind in het maken van beslissingen tijdens complexe situaties en het aanleren van nieuwe kennis.