Strategische thema's

Het Freudenthal Instituut participeert in de volgende strategische thema's:

Focusgebieden

Focusgebieden hebben als doel bij te dragen aan de aanscherping van het profiel van de Universiteit Utrecht.

Het Freudenthal Instituut participeert in drie focusgebieden: