Onderzoeksprojecten

Actuele en recente projecten van het Freudenthal Instituut zijn onder andere Mascil, Parrise, Mascil, Primas, FaSMEd, MC Squared, Synenergene.