De OnderbouwWiskundeDag is een dag waarbij leerlingen (3havo/vwo) in teams van 3 a 4 leerlingen gedurende een dag (ca. 9:00-14:00 u) aan een 'grote' wiskundige (denk)opdracht werken, waarin probleemoplossen centraal staat. Dit resulteert in een eindproduct (werkstuk). Inhoudelijk sluit deze opdracht (voor zover mogelijk) aan bij de nieuwe doelen voor de onderbouw en de denkactiviteiten van cTWO.

De Wiskunde B-dag is onderdeel van Wiskunde voor Teams.

Voor meer informatie, ga naar de website van de OnderbouwWiskundeDag.