ELWIeR

Expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen (penvoerder Freudenthal Instituut). 

ELWIeR biedt ondersteuning aan de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland. In de jaren 2007-2009 is een basis gelegd voor samenwerking tussen opleidingen pabo, tweedegraads en eerstegraads, in de projectperiode ELWIeR I. In de cursusjaren 2010-2012 is gewerkt aan implementatie-activiteiten op het gebied van de kennisbases voor de lerarenopleiding. Drie koepels vormen de kern van het samenwerkingsverband: Panama voor pabo; SLW voor tweedegraads lerarenopleiding; Vadiwulo voor eerstegraads lerarenopleiding.

Website