Computational Thinking: Digitale Geletterdheid in School Curricula

Op 16 juni 2023 heeft de conferentie Computational Thinking: Digitale Geletterdheid in School Curricula plaatsgevonden. Deze conferentie over computational thinking, een essentiële vaardigheid voor leerlingen van de 21e eeuw, stond open voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs, ongeacht het vakgebied, evenals lerarenopleiders, onderzoekers, uitgevers, curriculumontwerpers en leden van curriculumhervormingsteams uit Nederland en het buitenland.

(For English information, go here.)

Deze conferentie is georganiseerd door twee projecten: NRO-CMT over CT in het wiskundeonderwijs, geleid door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, en CT in Context over CT in verschillende schoolvakken, geleid door Radboud Universiteit. De conferentie omvat een plenaire voordracht door Bert Bredeweg (HvA/UvA), een panel, paneldiscussie voorgezeten door Jos Tolboom (SLO), workshops, en een verzorgde lunch en borrel. Dit is een unieke kans om meer te leren over computational thinking en hoe je het kunt integreren in je onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Sylvia van Borkulo.

Met vriendelijke groeten

Erik Barendsen, namens het CT in Context project 

Paul Drijvers, namens het CMT-project