Theoretische filosofie

Waarom geloven zoveel mensen in ontkrachte samenzweringstheorieën? Is er meer dan één logica die logisch gevolg correct formaliseert? Kunnen we empirische methoden gebruiken voor filosofische vooruitgang of is filosofie alleen gebaseerd op intuïties en gedachte-experimenten? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van (sterke) AI, vooral in het licht van de recente technologische vooruitgang door grote taalmodellen?

Dit zijn enkele van de vragen die theoretische filosofen in Utrecht in hun onderzoek proberen te beantwoorden en die regelmatig terugkeren in ons onderwijs. Onze interesses combineren onderzoek naar grondslagen (in de logica, metafysica en epistemologie) met urgente hedendaagse uitdagingen, zoals de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie of de invloed van nepnieuws of complottheorieën. 

We combineren fundamenteel onderzoek (in de logica, metafysica en epistemologie) met urgente hedendaagse uitdagingen.