Autonoom handelen en technologie

Hoe kunnen technologieën een autonoom leven en een bloeiende samenleving mogelijk maken in plaats van ondermijnen?

De opkomst van steeds nieuwe vormen van technologie heeft implicaties voor ons zelfbegrip als mensen en de inrichting van de samenleving. Wat betekent het bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid toe te kennen aan vormen van kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s? Onderzoekers binnen dit thema analyseren de ethische implicaties van technologische ontwrichting, met een focus op de vraag hoe dergelijke ontwrichting lacunes in autonoom handelen tegelijk kan vergroten en opvullen.

Themacoördinator: Juri Viehoff.

Enkele kernpublicaties binnen dit thema

Hieronder een lijst van enkele kernpublicaties van onderzoekers binnen dit thema. Volledige publicatielijsten kunnen worden gevonden via de medewerkerspagina's van individuele onderzoekers.

Werk met externe organisaties binnen dit thema

We werken regelmatig samen met externe organisaties zoals NGO's, ministeries en gemeenten, waarvoor we bijvoorbeeld trainingen en advies verzorgen. Momenteel loopt er een meerjarig onderzoeksproject in samenwerking met de FNV over de digitale transformatie van werk.

Activiteiten voor een breder publiek binnen dit thema

We nemen regelmatig deel aan activiteiten voor een breder publiek, zoals podcasts, opiniestukken en lezingen op festivals als Brainwash en Betweter. We organiseren een maandelijks Filosofisch Café. Elk jaar organiseren we samen met Studium Generale de Utrechtse Dag (of Nacht) van de Filosofie.