Videomateriaal

Het Ethiek Instituut biedt naast e-courses ook videomateriaal dat u gratis kunt bekijken. Dit materiaal is thematisch onderverdeeld:
 

 

Algemene introducties

Hoe kun je verschillende vormen van ethisch redeneren herkennen? Een korte inleiding in stromingen binnen de ethiek.
Steeds meer functies worden professies. Als academicus, binnen of buiten de universiteit, heb je niet alleen met integriteit te maken, maar met ethische vragen op allerlei vlakken. In dit filmpje een introductie wat 'beroepsethiek' inhoudt.

Het Utrechtse stappenplan

Het Utrechtse stappenplan is een methode die in verschillende boeken uitgebreid wordt behandeld (onder andere in Ethiek in praktijk). Deze methode voor moreel beraad wordt vooral gebruikt in concrete casussen, wanneer een beslissing niet uitgesteld kan worden. Het model helpt om een keuze te onderbouwen en daardoor verantwoord te handelen. De tabel hieronder biedt een overzicht van het Utrechtse stappenplan. In de video's worden de zeven stappen afzonderlijk uitgelegd door Carla Kessler, docent bij het Ethiek Instituut.

Eerste fase: expliciteren

1. Welke feitelijke informatie ontbreekt?
2. Wat is de morele vraag?
3. Welke handelingsopties zijn er?

 

Tweede fase: analyseren

4. Wie zijn bij de situatie betrokken en wat is hun perspectief?
5. Welke overwegingen lijken relevant?

Derde fase: afwegen

6. Welke prioriteit krijgt elke overweging?
7. Welk alternatief lijkt de voorkeur te verdienen op basis van de afweging?

Vierde fase: implementeren

Wat lijkt nu het juiste om te doen? Hoe gaat dit aangepakt worden?

 

Stap 1: Welke feitelijke informatie ontbreekt?
Stap 2: Wat is de morele vraag?
Stap 3: Welke handelingsopties zijn er?
Stap 4: Wie zijn bij de situatie betrokken en wat is hun perspectief?
Stap 5: Welke overwegingen lijken relevant?
Stap 6: Welke prioriteit krijgt elke overweging?
Stap 7: Welk alternatief lijkt de voorkeur te verdienen op basis van de afweging?

Wetenschappelijke integriteit

In het kader van de ontwikkeling van een e-course zijn interviews opgenomen met hoogleraren aan de Universiteit Utrecht. Zij laten hun licht schijnen op de vraag welke kwesties van integriteit belangrijk zijn in hun vakgebied en welke mores er zijn met betrekking tot publiceren. 

Prof. dr. Bert Theunissen (Geschiedenis van de natuurwetenschappen) over wetenschappelijke integriteit
Prof. dr. Paul Ziche (Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte) over wetenschappelijke integriteit
Emeritus prof. dr. Albert Visser (Logica) over wetenschappelijke integriteit
Paul Schnabel (universiteitshoogleraar) over wetenschappelijke integriteit

 

Duurzaamheid en klimaatverandering