Projecten & Resultaten

head-mounted eye-tracker

De eerste onderzoeksprojecten die ELS heeft uitgezet, zitten veelal in een afrondende fase: de resultaten worden binnenkort bekendgemaakt. Kenmerkend voor de onderzoeksprojecten is de samenwerking tussen diverse onderzoek disciplines. 

Een zo’n project dat bijna is afgerond, is van pedagoog Hanna Mulder. Mulder doet onderzoek naar 14 maanden oude kinderen die leren lopen. “Wij willen weten hoe het verkennen van de wereld voor deze kinderen verandert als ze leren lopen. En welke rol deze verandering speelt in hun cognitieve ontwikkeling." Mulder heeft de afgelopen tijd 65 kinderen de head-mounted eye-tracker op het hoofd gezet: een soort pet waaraan een cameraatje is bevestigd. “Met dit geavanceerde apparaat kunnen we uitermate nauwkeurig registreren waar het kind de blik op focust. Gaan kruipers direct op hun doel af, of worden ze onderweg juist makkelijker afgeleid dan de lopers?”

Een ander voorbeeld van een typisch ELS-onderzoeksproject, waarbij onderwijskundigen samenwerken met computerwetenschappers, is de ontwikkeling van een computerspel dat getalbegrip bijbrengt bij kinderen uit groep 1 en 2. En wiskundigen en onderwijskundigen hebben de handen ineengeslagen om te achterhalen waardoor jongeren zo weinig warm lopen voor bètastudies.

Naast bijna afgeronde projecten, zijn er natuurlijk nieuwe ELS-projecten van start gegaan. Zo gaat een onderzoeksteam onderzoek doen naar het zogenoemde ‘higher order thinking’ binnen het wiskundeonderwijs op basisscholen, en onderzoekt een ander team in hoeverre emoties van leraren effect hebben op de interactie met leerlingen.