Onderzoekers

Niet minder dan zes faculteiten van de Universiteit Utrecht zijn betrokken bij focusgebied ELS. Een overzicht van de onderzoekers zal binnenkort op deze pagina te vinden zijn.

Penvoerder van ELS is de decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen: prof. dr. Marcel van Aken.
De coördinatoren van ELS zijn:  

prof. dr. Paul Leseman (faculteit Sociale Wetenschappen)
prof. dr. Marja van den Heuvel-Panhuizen (faculteit Bètawetenschappen)  
prof. dr. Janneke Plantenga (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
prof. dr. Ted Sanders (faculteit Geesteswetenschappen)