Impact

ELS-onderzoekers werken samen met onder meer lokale, landelijke en Europese overheden. Ook geven zij deze overheden regelmatig advies. 
Zo kan er een vraag komen vanuit de overheid over, bijvoorbeeld, de effectiviteit van voorscholen. Hebben kinderen met een taalachterstand wel profijt van zo’n voorschool? Hoe kan de kwaliteit geoptimaliseerd worden? Of de overheid klopt aan om advies te vragen over het begrijpelijker maken van hun teksten. ELS-onderzoekers gaan aan de slag met die vragen, komen met onderzoeksresultaten, en kunnen een advies uitbrengen dat opgenomen kan worden in het overheidsbeleid.

Samenwerkingsverbanden zijn er niet alleen met dergelijke overheden: ELS-onderzoekers werken eveneens veelvuldig samen met, en geven desgevraagd adviezen aan, diverse onderwijsorganisaties, scholen en universiteiten.

Hieronder een beknopte lijst van ELS-partners:

 • Europese Commissie
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • PO-raad
 • VO-raad
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • College van Examens
 • Cito
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • University of Oxford
 • Free University of Berlin