“Het rigide onderwijssysteem: dat is het probleem.”

Taalwetenschapper aan de Universiteit Utrecht Emmanuelle Le Pichon-Vorstman doet onder meer onderzoek naar de ontwikkeling van migrantenkinderen op scholen. Toen ze laatst bij een basisschool informeerde naar twee meisjes die aan haar onderzoek deelnamen, kreeg ze het antwoord dat deze meisjes inmiddels alweer vertrokken waren. Naar Groot-Brittannië. “Daar loop ik wel vaker tegenaan”, zegt Le Pichon. “De mobiliteit van nieuwkomers is enorm. Daardoor komt hun onderwijs in het gedrang. Daar moeten we iets op vinden.”

In haar zojuist verschenen adviesrapport voor de Europese Unie Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned geeft de Utrechtse taalwetenschapper, verbonden aan focusgebied ELS, mogelijke oplossingen voor bovenstaand probleem. “Voorop staat dat het probleem niet bij de migrantenkinderen ligt. Nee, het probleem is het onderwijssysteem. Dat is per land zo verschillend, en zo rigide.” 

Invloed op Tweede Kamer

Le Pichons onderzoek richt zich al jaren op nieuwkomers op school. Momenteel is ze onderzoeksleider van het EDINA-project, een project dat gemeenten, scholen en leraren ondersteunt in het ontvangen en integreren van nieuw gearriveerde migrantleerlingen in het schoolsysteem. Eerder heeft de taalwetenschapper in opdracht van de gemeente Utrecht een Utrechtse school voor nieuwkomers geëvalueerd: De Taalschool. De onderzoekster concludeerde dat De Taalschool een positief effect heeft op de ontwikkeling van de migrantenkinderen, maar dat slechts een jaar ondersteuning voor hen niet afdoende is. Deze resultaten deelde ze met de Tweede Kamer die vervolgens halverwege vorig jaar instemde om aanvullende bekostiging vrij te maken voor ondersteuning van migrantenkinderen.

Internationaal onderwijs voor expats is goed geregeld. Waarom niet iets soortgelijks voor migrantenkinderen?

Expats

Ook voor het probleem van de rigide onderwijssystemen draagt Le Pichon een oplossing aan. Daarbij wijst ze naar de kinderen van expats. “Dan zie je hoe het ook kan. En misschien zou moeten. Ook hun mobiliteit is niet gering, maar deze kinderen krijgen wel overal de kans op degelijk, internationaal onderwijs. Dat onderwijssysteem is veel flexibeler. Waarom niet iets soortgelijks opzetten voor migrantenkinderen?”

Advies aan EU

Het rapport Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned schreef Emmanuelle Le Pichon-Vorstman met collega’s uit Oostenrijk en Litouwen. Dit rapport is zojuist verschenen onder de vlag van NESET II, een adviserend netwerk voor de Europese Unie, bestaande uit experts die zich toeleggen op de sociale dimensie van educatie.