Werken doe je niet alleen

Deelproject 1 over “Werken doe je niet alleen” richt zich op moeders met een uitkering.

Dit onderzoek steekt in op drie belangrijke oplossingsrichtingen om moeders met een uitkering te laten instromen op de arbeidsmarkt.

  1. Eén van de belemmeringen op het pad naar werk voor vrouwen is de combinatie van werk en zorg. Aangezien vrouwen (en zeker moeders) vaak het grootste deel van onbetaalde zorgtaken op zich nemen, werken veel vrouwen niet, in kleine banen of werken ze zwart. Daarom is een belangrijke oplossing om werk zo in te richten dat hierbij rekening gehouden wordt met de balans tussen werk en privé.
  2. Een tweede belemmering is dat er vaak een gat is tussen vraag en aanbod. Zo sluiten de opleiding en werkervaring vaak niet goed aan bij de beschikbare banen. Ook kan er sprake zijn van beperkte Nederlandse taalbeheersing, gezondheidsproblemen en zullen sommige moeders baankansen missen vanwege een beperkt netwerk. Daarom is een tweede belangrijke oplossing het matchen van vraag en aanbod.
  3. Een derde belemmering is dat het voor sommige moeders lastig blijkt om blijvend en duurzaam werk te vinden. Een derde oplossingsrichting richt zich daarom op het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Het behouden van werk betekent duurzame verandering en voorkomt armoedeverval.

In dit project wordt samen met moeders en werkgevers onderzocht hoe deze oplossingsrichtingen het beste ingevuld kunnen worden. Op basis hiervan worden interventies ontwikkeld en getoetst bij de moeders, werkgevers (bijvoorbeeld gericht op familievriendelijk beleid) en bij andere instellingen zoals gemeentes (bijvoorbeeld gericht op omscholing). Vervolgens worden deze interventies geëvalueerd en worden mogelijkheden tot opschaling onderzocht.

Organisaties en betrokken personen

Divosa

Marcelle Breemans (mbreemans@divosa.nl)
Website Divosa

Feniks (Tilburg)

Gerda de Vries (gerda.devries@fenikstilburg.nl)
Veerle Slegers (veerle.slegers@fenikstilburg.nl)
Website Feniks

Gemeente Tilburg

Esmah Lahlah (esmah.lahlah@tilburg.nl)
Website Gemeente Tilburg

TNO

Jeroen Pronk (jeroen.pronk@tno.nl)
Lisa Hummel (lisa.hummel@tno.nl)
Jenny Huijs (jenny.huijs@tno.nl)
Marloes van der Wal (marloes.vanderwal@tno.nl)
Sophie Emmert (sophie.emmert@tno.nl)
Nicole van Kesteren (nicole.vankesteren@tno.nl)
Website TNO

Vebego

Marrit Schouten (Marrit.Schouten@vebego.com)
Website Vebego

Women Inc

Joline Heusinkveld (joline@womeninc.nl)
Website Women Inc