Programmacoördinator Tessel Boerma

Dr. Tessel Boerma is programmacoördinator van het thema De 1001 eerste dagen in het leven van een kind. Ze ontdekte haar interesse voor taalwetenschap en taalontwikkeling tijdens haar studie aan het University College Utrecht: “Taal heeft veel impact op een mensenleven, het vormt en verbindt.” Als coördinator legt Boerma zelf ook verbindingen: tussen wetenschap en praktijk, onderzoek en maatschappelijke partners en wetenschappers uit verschillende disciplines (die niet altijd elkaars taal spreken).

Tessel Boerma
Tessel Boerma

Tijdens haar promotieonderzoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (dat ze onder begeleiding van prof. dr. Elma Blom in 2017 afrondde) bracht Boerma de talige en cognitieve ontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS) in kaart. “Het kan moeilijk zijn om TOS bij meertalige kinderen te herkennen,” legt ze uit. “Dat komt doordat taalproblemen kunnen voortkomen uit onvoldoende blootstelling aan een bepaalde taal, of uit een aangeboren TOS, of uit beide.” Boerma onderzocht drie instrumenten die de identificatie van een TOS bij meertalige kinderen kunnen ondersteunen.

Wetenschap en praktijk

Boerma zet momenteel haar onderzoek naar taalontwikkeling bij verschillende klinische populaties voort, en is daarnaast aangesteld als programmacoördinator voor dit thema. Hier zet ze haar organisatorische kwaliteiten in, maar draagt ze ook bij vanuit haar eigen expertise: “Ik heb veel kennis op het gebied van kinderen bij wie de taalontwikkeling moeilijker verloopt door allerlei uitdagende situaties, door aangeboren of omgevingsfactoren.”

Als coördinator zal ze voor dit team het overzicht bewaren, de planning bewaken en het contact met maatschappelijke partners onderhouden. “Het is mijn ambitie om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden,” zegt Boerma. Ze fungeert tevens als schakel tussen De 1001 eerste dagen in het leven van een kind en het bredere Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth, waarin wetenschappers uit alle vakgebieden samenwerken om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen.

"Taal heeft veel impact op een mensenleven, het vormt en verbindt."

De bouwstenen van taal

Ook de wetenschappers die in Boerma’s team de ontwikkeling tijdens de eerste 1001 dagen bestuderen komen uit alle hoeken van de universiteit. “Die samenwerking dwingt je om kennis voor elkaar toegankelijk te maken”, zegt Boerma. “Soms spreek je echt een andere taal. Maar uiteindelijk helpen we elkaar om een breder beeld te krijgen van het taalontwikkelingsproces. We beschikken over expertise van alle bouwstenen die taalverwerving mogelijk maken: van genen tot neurale netwerken, van cognitieve mechanismen tot gedrag en interactie met omgeving. Het werk van Jeroen Pasterkamp met gekweekt hersenweefsel vind ik heel spannend!”

Boerma is geboeid door het unieke karakter van taal. “Taal is kenmerkend voor de mens. Het is bijzonder hoe jonge kinderen het zo snel leren terwijl het zo complex is. Taal heeft veel impact op een mensenleven, het vormt en verbindt.”

De eerste 1001 dagen van Tessel Boerma
Tessel Boerma als baby
Tessel Boerma als baby

Hoe was ze zelf eigenlijk, als jonge taalverwerver? “Ik was een makkelijk en tevreden kind dat rustig de omgeving in me opnam en observeerde, bij wie of waar ik ook was. Het onderzoeken zat er dus al vroeg in!”

 

Tessel Boerma is tevens docent en postdoctoraal onderzoeker in het grote onderzoeksprogramma ‘Language impairment in the 22q11.2 deletion syndrome: a model for SLI?’, dat gefinancierd wordt door een NWO-subsidie toegekend aan prof. dr. Frank Wijnen.