Nationale samenwerkingen

Dynamics of Youth heeft verschillende partners op nationaal niveau.

Nationale Wetenschapsagenda 

Het onderzoek van Dynamics of Youth sluit goed aan bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA verzamelt onderzoeksvragen en verdeelt deze over verschillende routes. Jeugd is een belangrijk onderdeel van een aantal routes.

Consortium on Individual Development

Dynamics of Youth is nauw verbonden met het Consortium on Individual Development (CID). Het CID is in 2012 gefinancierd uit het prestigieuze Zwaartekrachtprogramma, waarmee de Nederlandse overheid excellent onderzoek stimuleert.