De 1001 eerste cruciale dagen in het leven van een kind

Een blik op een belangrijke periode voor hersen- en taalontwikkeling

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind, vanaf de conceptie tot de tweejarige leeftijd, zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van ons complexe brein. In die periode wordt de hersenstructuur (zoals de verschillende celtypen en de verbindingen tussen de verschillende hersenregio’s) gevormd, die op latere leeftijd bepalend zal zijn voor een scala aan cognitieve vaardigheden.

Een moeder en twee kleine kinderen met een tablet

Dit project focust zich op taalontwikkeling als voorbeeld van een belangrijke vaardigheid die afhankelijk is van een goede hersenontwikkeling. Welke invloed hebben prikkels op de taalverwerving (en taalstoornissen) in de eerste 1001 dagen van een mensenleven?

Utrecht is trots op de onderzoeksexpertise die op dit thema aanwezig is. Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van hersenontwikkeling vanuit een biologisch en neurowetenschappelijk perspectief, op het gebied van taalontwikkeling in de hersenen, en dat van taalwetenschap en taalontwikkeling vanuit een cognitief perspectief.

De eerste, cruciale 1001 dagen bepalen hoe een kind de rest van zijn leven functioneert, en hoe gevoelig hij zal zijn voor ziekten en maatschappelijke kansen. Er is dus een reeks aan mogelijkheden voor nader onderzoek naar taalverwerving (en de ontwikkeling van stoornissen) tijdens deze cruciale ontwikkelingsperiode.

Manifest: 'The 1001 Critical Days'

Een aantal Nederlandse organisaties (Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Babywerk) heeft een Nederlandse versie van het manifest ‘1001 critical days’ geschreven wat het belang van deze ontwikkelingsperiode onderschrijft.

Sluit je aan bij Dynamics of Youth

Ben je geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact met op met dr. Tessel BoermaT.D.Boerma@uu.nl of 030 253 5713.