Verander je perspectief!

Mediagebruik door jongeren en de rol van onderwijs hierin

Jongeren leven steeds meer in aparte werelden. Ze begrijpen elkaars zienswijze niet meer, of  zijn zich daar zelfs niet van bewust. En dat paradoxaal genoeg juist in een tijd waarin ze via internet toegang hebben tot vrijwel alle informatie.

Meisje met smartphone

Er is sprake van een groeiende sociale en culturele kloof in de maatschappij en (daardoor) in het onderwijs. Tegelijkertijd kan onderwijs juist bijdragen aan het overbruggen van die kloof. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we meer weten over de manier waarop kinderen en jongeren informatie die ze via internet en sociale media krijgen verwerken. Op welke manier beïnvloeden deze media hun perspectief op de wereld, hun houding en gedrag? En wat is het effect op hun interactie met andere mensen in de samenleving, inclusief hun klasgenoten en docenten?

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen fundamentele inzichten opleveren over informatieverwerking via internet en sociale media door jongeren. Bovendien kunnen de resultaten bijdragen aan de implementatie van concrete benaderingen in het onderwijs, zoals:

  • Hoe breng je vaardigheden als kritisch denken en het innemen van verschillende standpunten bij?
  • Hoe genereer je meer aandacht voor de aanpak van dergelijke thema’s?
  • Hoe regel je cursussen en begeleiding voor onderwijsprofessionals op dit vlak?

Het team werkt met een interdisciplinaire aanpak, waarbij theoretische en empirische invalshoeken vanuit de geesteswetenschappen, bestuurs- en organisatiewetenschappen en sociale wetenschappen samenkomen. Ook passen we aanvullende strategieën toe voor het verzamelen en analyseren van data: analyseren van sociale media- en internetbronnen, enquêtes, observaties in de klas, interviews, oogbewegingonderzoek en logfiledata.

In dit project vormen onderzoekers sterke banden met maatschappelijke en campuspartners, zoals met de besturen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, de gemeente Utrecht, CITO, SLO en de Hogeschool Utrecht.

Sluit je aan!

Ben je geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact met op met dr. Bjorn WansinkB.G.J.Wansink@uu.nl, 030 253 3700. 

Wij werken samen met deze partners: