Becoming Adults in a Changing World

Hoewel veel onderzoek is gericht op ontwikkeling in de vroege jeugd laat wetenschappelijk bewijs uit verschillende disciplines en sectoren zien dat de jaren tussen jeugd en volwassenheid een verbazende kans bieden om de fundering te leggen voor optimale ontwikkeling in jongvolwassenen, en voor de wereld die ze ooit zullen leiden en waar ze aan deel zullen nemen.

    jongeren

    Tijdens deze jaren bouwen jongeren hun identiteit op, voltooien ze hun opleiding en transitie naar werk, en streven ze andere zaken na die hen op weg helpen naar een gezond en productief volwassen leven. Als toekomstige burgers, professionals en beleidsmakers scheppen ze sociale vooruitgang en de wereld van morgen.

    Door de focus te verleggen van risico en kwetsbaarheid in jongvolwassenheid naar leren, veerkrachtigheid en aanpassingsvermogen roept het innovatieve onderzoek door DoY-onderzoekers en -hubs op tot nieuwe benaderingen van effectieve wetgeving en beleidsvormen. Het onderstreept ook het belang van effectieve en op te schalen interventies die jongvolwassenen helpen om met succes de transitie naar volwassenheid te doorlopen in een veranderende wereld vol met uitdagingen, zoals klimaatverandering en globalisering.

    Domain chairs