Zou het voor de lange termijn zinvol zijn om tijdelijk veel geld te investeren in jeugdhulp?

"Diverse evaluaties leggen bloot dat er nu nog veel misgaat in de jeugdhulp en in de organisatie ervan. Snelle oplossingen om de decentralisatie te laten slagen bestaan niet. Domweg meer geld voor jeugdhulp is niet de oplossing. Ja, extra geld is nu op korte termijn nodig om de ontstane tekorten te ondervangen, maar op termijn lost het de fundamentele problemen niet op.

Extra geld is nu op korte termijn nodig om de ontstane tekorten te ondervangen, maar op termijn lost het de fundamentele problemen niet op.

Jongen bij de psycholoog

Wat dan wel? De jeugdhulp moet structureel beter. Dit kan alleen als de jeugdhulp duurzaam gaat werken naar de bedoeling: optimaal opgroeien mogelijk maken. Ieder kind heeft recht op een optimale gezonde ontwikkeling. Ontwikkelen doen kinderen thuis, op school en in de buurt; met familie en vrienden. Dit vraagt om een maatschappij die zo is ingericht, dat kinderen alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat betekent opgroeien in een zo optimaal mogelijke maatschappelijke context, in optimale lichamelijke en mentale gezondheid en in de eigen leefwereld.

Jongeren nemen een selfie

Dit vergt een samenleving die kansen biedt aan álle kinderen en ruimte biedt voor variatie tussen kinderen. We willen als samenleving samen investeren in wat jonge mensen doet floreren. Dit kan alleen vanuit een samenhangende benadering op meerdere lagen: van promotie van welzijn tot preventie, onderwijs, ondersteuning, bescherming en zorg. Dit vergt nog beter opgeleide professionals en een voortdurende lerende en innoverende, op kennis en evidentie gebaseerde praktijk. We willen professionals die in organisaties mee aan het roer staan en kinderen en gezinnen die meebeslissen op basis van gelijkwaardigheid. Dit vergt een solide sociale en digitale infrastructuur, een systeem van organiseren en bekostigen wat dit mogelijk maakt."

Bronnen

Broersma, A., a Campo, A., Dijkshoorn, P., & Jansen, D. (n.d.). Op de groei: Een uitnodiging om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren. (A. Wammes, Ed.). https://static1.squarespace.com/static/60c75c1049365c64301986fe/t/61261…

 

Deze vraag is beantwoord door: 

Prof. dr. Marloes Kleinjan
Hoogleraar Youth Mental Health Promotion
m.kleinjan1@uu.nl