Wat moeten we aan de jeugd van vandaag leren zodat de wereld over 100 jaar een betere plek is?

"We leven in tijden van klimaatverandering, nucleaire dreiging en een sluimerende pandemie. Soms is het moeilijk om ons überhaupt een wereld over 100 jaar voor te stellen. Toch kunnen deze problemen belangrijke lessen opleveren voor de toekomst. De psychologie kan helpen om die lessen te trekken."

Klimaatcrisis

Jongeren bij een klimaatprotest.

Als klimaatverandering zich in het huidige tempo doorzet kunnen delen van Utrecht over 100 jaar onder water verdwenen zijn. De meeste jongeren maken zich zorgen over klimaatverandering. Toch is het niet altijd eenvoudig voor ze om naar die zorgen te handelen. Dat komt omdat klimaatverandering ver weg, onoplosbaar en oncontroleerbaar voelt. Het lijkt alsof klimaatverandering vooral mensen raakt die ergens anders of in een verre toekomst leven; het lijkt niet haalbaar om onze moderne manier van leven te veranderen; en het zijn toch echt vooral volwassenen (en niet jongeren) die het in de wereld voor het zeggen hebben. Goed klimaat onderwijs kan helpen. Het kan jongeren doen beseffen dat juist zij—als de consumenten, kiezers en beleidsbepalers van de toekomst—hun steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan.

Maatschappelijke problemen

Veel maatschappelijke problemen, zoals armoede en ongelijkheid, zijn tastbaarder dan klimaatverandering. Toch zijn de factoren die bijdragen aan deze problemen, zeker de psychologische factoren, vaak lastig om te begrijpen. Om jongeren van vandaag te helpen om de maatschappelijke problemen van morgen tegen te gaan, is het van belang hun begrip van mensenrechten te vergroten. Het vormen en voorleven van sociale waarden als acceptatie en tolerantie (in de psychologie worden dit “zelf-transcedente waarden” genoemd) speelt daarbij een belangrijke rol.

Het belang van wetenschap

De COVID-19-pandemie heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van wetenschap, bijvoorbeeld voor de preventie van COVID-19. Maar denk ook aan de moderne communicatiemiddelen waarmee we op afstand met elkaar verbonden konden blijven. Tegelijk werd wetenschappelijke kennis niet door iedereen vertrouwd, wat het bestrijden van de pandemie bemoeilijkte. Ook lukte het onvoldoende om de sociale en psychologische impact van de pandemie tegen te gaan, mede omdat niet alle wetenschappelijke vakgebieden goed gehoord werden. Dit illustreert waarom het belangrijk is om kinderen en jongeren al op vroege leeftijd kennis te laten maken met wetenschap: niet alleen met de waarde van wetenschappelijke kennis, maar ook de diversiteit daarvan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de wereld over 100 jaar een betere plek is."