Hoe kunnen we kinderen van de basisschool overtuigen om iets aan het klimaat te doen?

"Veel kinderen maken zich zorgen over het klimaat. Klimaatonderwijs kan kinderen helpen om die zorgen om te zetten in duurzaam gedrag. Er bestaan verschillende vormen van effectief klimaatonderwijs. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het goed werkt om kinderen ervaringen op te laten doen in de natuur, zodat ze zich meer verbonden voelen met hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast werkt het goed als kinderen gevoelens van competentie, autonomie en gemeenschappelijkheid ervaren als ze zich inzetten voor het klimaat.

Vroege zorgen

Meisje voert kippen

Al vanaf de basisschool leeftijd (en misschien zelfs eerder) hechten veel kinderen belang aan de leefbaarheid van de aarde en het beschermen daarvan. In groot internationaal onderzoek, uitgevoerd in 50 landen, bleek dat twee op de drie kinderen en jongeren (van onder de 18) klimaatverandering ziet als een internationale noodtoestand. Kinderen en jongeren zijn klimaatbeschermers in de dop.

Klimaatonderwijs

Jongetje bezig met een zelfgemaakt windmolentje in recycleweek op school.

Goed onderwijs over klimaatproblematiek geeft kinderen een zetje in de rug om hun zorgen om te zetten in actie. Goed onderwijs helpt niet alleen om kennis van en betrokkenheid bij het klimaat te vergroten, maar ook om duurzaam gedrag te versterken. Klimaat onderwijs kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Denk aan discussies en lessen in de klas, maar ook aan excursies of andere activiteiten in de natuur. De ene vorm van klimaat onderwijs is niet per se beter dan de andere; het is vooral van belang dat kinderen leren dat ze het verschil kunnen maken, al is het maar in hun eigen omgeving.

Kennis+

Kinderen hebben kennis nodig van klimaatproblematiek om zich duurzaam te gedragen. Maar kennis alleen is niet genoeg. Onderzoek laat zien dat het daarnaast veel uitmaakt of kinderen tijd doorbrengen in de natuur; dit verstevigt de verbondenheid met hun leefomgeving, een belangrijke voorspeller van duurzaam gedrag. En als kinderen gevoelens van competentie, autonomie en gemeenschappelijkheid ervaren als ze zich inzetten voor het klimaat, dan zullen ze intrinsiek gemotiveerd raken om dat vaker te doen.

Als kinderen gevoelens van competentie, autonomie en gemeenschappelijkheid ervaren als ze zich inzetten voor het klimaat, dan zullen ze intrinsiek gemotiveerd raken om dat vaker te doen.

Een belangrijke tijd van groei

De kindertijd is een belangrijke, vormende ontwikkelingsfase, waarin de basis voor een duurzame levensstijl kan worden gelegd. Als dat lukt, kan dat levenslange gevolgen hebben. Het betrekken van kinderen bij klimaat problematiek is van vitaal belang voor zowel de aarde als voor kinderen zelf: het bevordert hun mentale gezondheid en welbevinden - nu en in de toekomst."

Deze vraag is beantwoord door: