Hoe kunnen basisschoolleerlingen leren omgaan met tegenslagen waardoor ze skills aanleren voor hun verdere leven?

"Het is bekend dat tegenslag een nadelige invloed heeft op de mentale ontwikkeling, studieresultaten, en gezondheid van kinderen. Minder bekend is dat tegenslag ook kan leiden tot de ontwikkeling van krachten. Wij noemen deze krachten ‘verborgen’ talenten, omdat er weinig aandacht voor is in de wetenschap.

Minder bekend is dat tegenslag ook kan leiden tot de ontwikkeling van krachten.

Sociaal werker met een kindje.

Sommige mensen die werken in de praktijk, zoals leraren en sociaal werkers, hebben deze krachten wel opgemerkt. Zij zien bijvoorbeeld dat kinderen die leven in een bedreigende of onvoorspelbare leefomgeving scherp inzicht kunnen hebben in sociale situaties, of flexibel zijn en goed om kunnen gaan met verandering. Het is belangrijk om zulke krachten in kaart te brengen om zo een volledig wetenschappelijk beeld te ontwikkelen, dat zowel nadelige gevolgen als krachten erkent.

Een meisje doet mee aan een boksles

Dit volledige beeld is ook belangrijk op school. Kennis over krachten kan het zelfbeeld van leerlingen beïnvloeden. Een positief zelfbeeld kan het functioneren op school bevorderen, bijvoorbeeld dat een kind na een slecht cijfer wel gemotiveerd blijft. Het is ook belangrijk voor docenten, omdat het beeld dat docenten hebben van leerlingen invloed kan hebben om hun omgang met leerlingen. Zo kunnen docenten minder gaan helpen omdat ze weinig vertrouwen hebben in het vermogen van een leerling. Deze omgang kan dan weer het beeld dat leerlingen van zichzelf hebben, beïnvloeden. Hoewel tegenslag zonder meer een vervelende ervaring is, is goed om te weten dat het ook kan leiden tot krachten. Een belangrijke vraag voor de toekomst is wat deze krachten precies zijn, en hoe deze ingezet kunnen worden om positieve uitkomsten, zoals meer zelfvertrouwen, of betere prestaties op school en werk, te bereiken."

Meer weten? Bekijk de video!

Portretfoto Willem Frankenhuis

Deze vraag is beantwoord door: 

Dr. Willem Frankenhuis
Universitair Hoofddocent Ontwikkelingspsychologie
w.e.frankenhuis@uu.nl