Hoe kan je het beste een schoolplein inrichten zodat kinderen goed kunnen spelen?

"Een goed ingerichte speelplek nodigt uit tot verschillende vormen van spel. Spelen is belangrijk voor de fysieke, cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen en verschillende vormen van spel kunnen hier aan bijdragen zoals actief spel (rennen, springen), creatief spel (bouwen, knutselen), imaginair spel (rollenspellen) en sociaal spel (samen met ander kinderen). Ook ruimte voor rust is belangrijk, dus zorg er ook voor dat kinderen zich even terug kunnen trekken.

Laat ruimte voor de eigen creativiteit van kinderen

Kinderen aan het spelen op het schoolplein.

Laat ruimte voor de eigen creativiteit van kinderen. Volwassenen ontwerpen vaak speeltoestellen met één doel: een schommel om mee te schommelen of een glijbaan om vanaf te glijden. Kinderen zoeken én vinden echter vaak creatieve manieren om hier mee te spelen. Richt ook een speelplek hierop in en zorg voor speelaanleidingen die op verschillende manier gebruikt kunnen worden. Spelen met losse onderdelen (‘loose parts’) is een goede manier om deze creativiteit van kinderen verder te stimuleren. Laat kinderen met takken en doeken een hut maken of bouwen met kratten, emmers, dozen en andere materialen.

Zorg ervoor dat kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende vaardigheden en met en zonder beperking sámen kunnen spelen. Voorbeelden zijn een waterpomp met goten of zandspel op verschillende hoogtes en bereikbaar voor iedereen. Maar maak een speelplek niet té veilig, er moet ook uitdaging zijn anders vinden kinderen het al snel saai. Bovendien wijst onderzoek uit dat juist het nemen van (kleine) risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Laat ze daarom zelf ontdekken en stimuleer ze bijvoorbeeld om te spelen op hoogte, in hoge snelheden, te stoeien of laat ze spelen op nieuwe plekken of met uitdagende materialen.

Een meisje speelt in een natuurlijke speeltuin

Zorg voor natuurlijke elementen. Spelen in de natuur draagt bij aan de ontwikkeling op cognitief, lichamelijk en natuurlijk vlak. Dus zorg dat kinderen kunnen spelen met materialen uit de natuur, zoals zand, takken en kiezels, kunnen klimmen in bomen of kunnen verstoppen in bosjes.

Op het niveau van de buurt is het belangrijk dat kinderen zelf hun omgeving op een veilige manier kunnen ontdekken. Een goede manier om dit te bewerkstelligen is door middel van kindvriendelijke speel- en beweegroutes (ook wel kindlinten). Dit zijn verkeersveilige, vaak autovrije routes die belangrijke bestemmingen (scholen, sportclubs) en speelplekken voor kinderen met elkaar verbindt."
 

Kirsten Visser

Deze vraag is beantwoord door: 

Dr. Kirsten Visser
Universitair docent Stadsgeografie
k.visser@uu.nl