Werkstress

Werkstress is beroepsziekte nummer één en is een belangrijke oorzaak van verzuim en uitval. Hoe kunnen we de toenemende werkstress een halt toeroepen? In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht (werk)stress vanuit verschillende perspectieven.