Privacy

We vinden onze privacy belangrijk, het is een speerpunt in verkiezingsprogramma’s. Maar er is een complicerende factor: gegevensbescherming en communicatievrijheid staan op gespannen voet met veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Hoe moeten we hiermee omgaan?

  • Er zijn momenteel geen evenementen van dit organisatieonderdeel of thema.

    RSS