Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Toekomstbestendige bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door hun activiteiten en processen klimaatneutraal te maken. Door hun afvalstromen tot een minimum te beperken, of deze geschikt te maken voor hergebruik. Ook inclusiviteit en eerlijke ketens horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht leveren vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage aan de kennisontwikkeling en het maatschappelijk debat hierover.