Kind- en jeugdontwikkeling

Wat doet de coronacrisis met de jeugd?

De uitbraak van het coronavirus is een ingrijpende gebeurtenis, ook in het leven van kinderen en adolescenten. Hoe beleeft de jeugd de lockdown en de gevolgen ervan? Wat is de impact van de coronacrisis op hun welzijn? Op de sociale en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen? Wat betekent het sluiten en gedeeltelijk opstarten van het onderwijs voor hun leerprestaties? Kortom: wat heeft deze jeugdige generatie nodig om zich in deze tijd van sociale distantie optimaal te blijven ontwikkelen? Onze wetenschappers delen hier hun kennis over.

Welke impact heeft de coronacrisis op de jeugd?

Gonneke Stevens, onderzoeker welzijn adolescenten

Onderzoeker Gonneke Stevens

Jeugdonderzoekers van de onderzoeksgroep YOUth Got Talent vroegen in het najaar van 2019 aan honderden eerstejaars mbo-studenten uitgebreid hoe het ze verging. Dat herhaalden ze in het voorjaar van 2020 en in het najaar van 2020. Projectleider Gonneke Stevens “Hierdoor hebben we een uniek inzicht gekregen in het welzijn van deze studenten in tijden van corona. Zo blijkt het percentage studenten dat sociale problemen heeft te zijn verdubbeld, en rapporteren ze aanzienlijk meer hyperactiviteit en druk door schoolwerk.”

Expertise: Welzijn adolescenten 
In de mediaSociale problemen en druk door schoolwerk mbo-studenten tijdens coronacrisis verdubbeld
Contact: G.W.J.M.Stevens@uu.nl

Chantal Kemner hoogleraar ontwikkelingspsychologie

"Stress is bepalend voor de ontwikkeling van kinderen. Via het YOUth-onderzoek volgen we kinderen en hun ouders. Aan de hand van vragenlijsten onderzoeken we hoe zij de lockdown ervaren. De data over de eerste lockdown laten zien dat er vaker over eenzaamheid en zorgen over inkomen en werk wordt gerapporteerd. Ook zie je dat de schoolsluiting veel impact maakt. Als positieve factoren worden meer tijd en rust genoemd."

Expertise: Ontwikkelingspsychologie 
In de media: Impact coronapandemie op kinderen
Contact: 030 253 7907 | c.kemner@uu.nl

Tom ter Bogt hoogleraar jeugdcultuur

 "Een kleine minderheid van de jongeren legt de coronamaatregelen naast zich neer. Relgedrag ontstaat door een opeenstapeling van factoren, Jongeren zitten meer thuis en hebben geen of minder uitzicht op werk."

Expertise: Jeugdcultuur  
In de media: Jongeren verveeld en doelloos | Laat de jeugd elkaar besmetten
Contact: 030 253 4740T.F.M.terbogt@uu.nl

Welk effect heeft thuisonderwijs op de ontwikkeling van kinderen?

Jan van Tartwijk hoogleraar educatie en pedagogiek

"Door de lockdown zijn er maanden aan onderwijstijd verloren. School heeft ook een sociale functie. Het is belangrijk dat je dat niet verwaarloost."

Expertise: Toegepaste Onderwijswetenschappen 
In de media: Valt dit schooljaar nog te redden | Achterstanden schoolsluiting | School is meer dan leren 
Contact: j.vantartwijk@uu.nl 

Wat doet de lockdown met gezinnen?

Monika Donker onderzoeker kind-ouder relaties

Onderzoeker Monika Donker

"Jongeren ervaren minder ouderlijke ondersteuning en warme tijdens de lockdown."

Expertise: ouder-adolescent relaties | identiteitsontwikkeling | onderwijstransitie
In de media: Jongeren zijn behoorlijk flexibel, maar ze hebben het nu echt zwaar
Contactm.h.donker@uu.nl

Catrin Finkenauer hoogleraar jeugdstudies

Catrin Finkenauer

“Mijn eigen onderzoek richt zich op het belang van het hebben van langdurige, harmonieuze relaties voor het welzijn van mensen. Elkaar zien, met elkaar praten, contact ook al is het online; het belang is nog duidelijker geworden. "

Expertise: familierelaties | kindermishandeling | ouder-kind relaties 
In de media: Corona leert mij een les in bescheidenheid
Contact030 253 2384 | c.finkenauer@uu.nl

Inge van der Valk onderzoeker jeugd en gezin

"Het gedwongen thuiszitten tijdens de coronacrisis zorgt in tal van huishoudens voor oplopende spanningen. Vooral in gezinnen waarvan de ouders al in scheiding lagen. Online bemiddeling een heel doeltreffend instrument kan zijn."

Expertise: Echtscheiding & kinderen | Pedagogiek & educatie 
In de mediaOnline hulpverlening bij echtscheiding werkt de-escalerend
Contact: i.e.vandervalk@uu.nl

Wat zijn de gevolgen van het toegenomen beelschermgebruik van jongeren?

Ina Koning onderzoeker onlinegedrag jongeren

"Anders dan bij andere gedragingen, zoals alcoholgebruik, hebben ouders er zelf voordeel bij dat hun kinderen online zijn. Als ouders thuis moeten werken, is het handig om je kind te laten gamen, youtuben of netflixen."

Expertise: onlinegedrag jongeren | opvoeding
In de media: Problematisch beeldschermgebruik jongeren
Contact:  030 253 3488 | i.koning@uu.nl

Nog niet uitgelezen?

Onze wetenschappers zijn regelmatig in de media over jongeren en corona. Hierbij een overzicht van media-uitingen:

- Dit is hoe Utrecht de rust op straat probeert te bewaken -  Conflict expert Luuk Slooter in het Algemeen Dablad. 

- Wat is de impact van thuisonderwijs op studenten en scholieren - Jeugdonderzoeker Odilia Laceulle in het radioprogramma Fris! op NPO Radio1.

Geef kinderen veiligheid, hoop en perspectief. En zorg voor een duidelijke planning - Universitair Hoofddocent Bjorn Wansink in het Nederlands Dagblad.