Bij wie?

Smartphonegebruik door jongeren

Adolescenten (voortgezet onderwijs)

Aan het project doet een variërend aantal scholen voor voortgezet onderwijs mee; op die scholen benaderen we jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Zij vullen ieder jaar een online vragenlijst in, met onder andere vragen over het actieve en passieve gebruik van allerlei sociale media (o.a. via de smartphone) en het spelen van games, over aspecten van psychosociaal welbevinden zoals zelfvertrouwen, maar ook vragen over concentratievermogen en hyperactiviteit. In 2015 deden ongeveer 700 leerlingen mee aan het onderzoek, in 2016 betrof het zo’n 1950 leerlingen en in 2017 ging het om ruim 2700 leerlingen die de online vragenlijst hebben ingevuld.

Kinderen met tablet

Kinderen (basisschool)

Recent hebben we ook vragenlijsten afgenomen onder leerlingen in groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en alle ouders van deze basisschool. Ook hier is gevraagd naar het sociale mediagebruik en gamen van de kinderen. Daarnaast is ook aan ouders gevraagd hoe zij dit ervaren en hoe ze hiermee omgaan. De resultaten van deze eerste studie laten zien dat kinderen en ouders het online gedrag van de kinderen en het opvoedgedrag van ouders heel verschillend ervaren. In de toekomst zal meer onderzoek gedaan worden onder leerlingen van het basisonderwijs.