Hoe is het om patiënt te zijn?

Uit het onderzoekstutorial Hoe is het om patiënt te zijn? - een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht / UMC Utrecht en de Universiteit van Amsterdam - ontstonden de beginselen van De Nieuwe Utrechtse School in februari 2017.

Gesimuleerd behandelingstraject

Tijdens het onderzoekstutorial wisselden geneeskundestudenten en geesteswetenschappers met elkaar van gedachten over de vraag: Welke verhalen spelen een rol in de zorg en wat is de rol van verhalen in de zorg? Ook namen zij deel aan een gesimuleerd behandelingstraject van een adolescente patiënt met taaislijmziekte, om zo ervaring op te doen met de uitdagingen van het volgen van een behandelregime.

Het doel van de tutorial was om kennis te maken met medisch en geesteswetenschappelijk onderzoek op het gebied van zelfervaring, om inzicht te krijgen in de relevantie en het belang van zelfervaring van patiënten en daarnaast verbanden te leren leggen tussen geneeskundige en geesteswetenschappelijke inzichten. Bekijk de ervaringen het filmverslag hieronder. 

Een meeloopdag met Jordi op de CF poli

Cystic Fibrosis (CF) is de medische term voor taaislijmziekte.

De rol van verhalen in de zorg

Het verhaal is niet alleen een kennisbron, maar ook een instrument dat in de zorg kan worden ingezet om verbinding te zoeken met de patiënt, en deze bij het zorgproces te betrekken. Zo geven bijvoorbeeld verhalen patiënten de kans om betekenis te geven aan hun ervaringen en dragen zij bij aan inzicht in (mentale) aandoeningen waarin het ‘gezonde’ verhaal onder druk is komen te staan. Daarnaast bieden verhalen behandelaars en studenten inzicht in het perspectief van de patiënt, alsook een manier om hun empathische vermogens te vergroten, en op eigen functioneren en professionele identiteit te reflecteren.

Kwetsbare verhalenvertellers

Dit is echter ingewikkeld bij verhalen van patiënten die onder extra druk lijken te staan: kinderen met chronische aandoeningen, ouderen in de geriatrie, psychosomatische en psychiatrische patiënten. In deze gevallen gaat het immers om ‘kwetsbare verhalenvertellers’: patiënten met beperkte autonomie, wier zelfervaring incoherent, aftakelend, of nog in ontwikkeling is. Hoe kunnen we het verhaal van deze patiënten, die soms niet voor zichzelf kunnen spreken, achterhalen en productief inzetten in de zorg?

Opbouw tutorial

De tutorial bestond uit twee componenten: 

  1. een reeks seminarbijeenkomsten waarin de studenten relevante literatuur en casussen bestudeerden, bediscussieerden en aan elkaar presenteerden.
  2. een onderzoeksproject waarin de studenten deelnamen aan, en reflecteerden op, een gesimuleerd behandelingstraject van een adolescente patiënt met taaislijmziekte, om zo ervaring op te doen met de uitdagingen van het volgen van een behandelregime.

Lees meer over gesimuleerde trajecten.