Onderzoek

Complexe systemen zijn de drijvende kracht achter veel gebeurtenissen in het dagelijks leven. In deze systemen kan zelfs een kleine verandering in een van de variabelen al grote gevolgen hebben, resulterend in files, onverwacht snelle veranderingen in beurskoersen of het plotseling opkomen van een epidemie. Deze effecten ontstaan door de interactie tussen de individuele onderdelen en kunnen niet direct worden afgeleid uit de afzonderlijke variabelen. In een complex systeem is het geheel dan ook meer dan de som der delen.

Waarom onderzoek naar complexe systemen?

Het perspectief van de complexe systemen geeft een nieuwe, diepgaande kijk op de grote uitdagingen in de huidige maatschappij. Het onderzoek verbindt fundamentele kennis van complexe systemen met toegepaste, maatschappelijk gedreven vraagstukken. Emergentie, veerkracht, kritische overgangen en voorspelbaarheid spelen een belangrijke rol in het onderzoek.

Zie ook de Engelstalige site: Research.