Het Centrum voor Energievraagstukken (CvE) is een onderzoeksgroep die hoort bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainable Law. Het CvE wil een wetenschappelijke, multidisciplinaire basis ontwikkelen voor de ordening van de energievoorziening op de lange termijn. Lees meer over het CvE.

Onze activiteiten: