Wat maakt dat we in verschillende contexten zo verschillend kijken naar hetzelfde dier?

Wij richten ons op actuele, maar ook op toekomstige maatschappelijke thema’s rondom het samenleven van mens en dier. Zo kunnen wij problemen tijdig signaleren, bespreekbaar maken en op de agenda zetten.

Enkele actuele thema's

  • Afwegingskaders voor levensbeëindiging van dieren
  • Welzijn van vleeskippen
  • Omgang met ratten en muizen die als 'plaagdier' worden beschouwd
  • Weidegang bij melkkoeien
  • Aanpassen van dieren aan menselijke behoeften: hoe ver mogen wij daarmee gaan?

Dezelfde dieren, verschillende contexten

Ook besteden wij aandacht aan de benadering van dieren in verschillende contexten. Mensen kunnen een rat bijvoorbeeld houden als huisdier of als proefdier, maar er leven ook ratten in het wild. Hoe wij met dieren omgaan, hangt af van de context en het doel waarvoor we het dier houden, en ook van de wetgeving in de betreffende context. De rat als huisdier beschouwen we als onderdeel van de familie, in het laboratorium gebruiken we de rat om bijvoorbeeld medicijnen te ontwikkelen en in het wild maken we ratten dood als we ze als ongedierte zien. Wat maakt dat we in verschillende contexten zo verschillend kijken naar hetzelfde dier? Daarover gaan wij bij het CenSAS in gesprek.

Koppeling met onderzoek en onderwijs

Wij proberen onze projecten te koppelen aan (lopend) onderzoek en onderwijs. We zetten de expertise van de Wageningen University and Research en Universiteit Utrecht in binnen onze projecten en zetten waar nodig extra onderzoek uit. Dat onderzoek is in ieder geval gericht op dierenwelzijn, ethiek, relaties tussen mens en dier en sociale aspecten van deze thema’s.

Voorbereiden op praktijk

In het onderwijs gebruiken we deze thema’s om toekomstige dierenartsen en dierwetenschappers goed voor te bereiden op het maatschappelijk speelveld, waarmee zij in hun latere werk te maken krijgen. Studenten worden in het kader van hun afstuderen of stage ingezet om onder meer Quick Scans uit te voeren (voorafgaand aan projecten), in kaart brengen van de actuele stand van zaken binnen de gekozen thema’s en uitvoeren van stakeholderanalyses.