Dierendialoog

De CenSAS Dierendialoog is een jaarlijks terugkerend evenement voor iedereen die wil meedenken over de omgang met dieren. Of je nu vanuit je werk of privé met dieren bezig bent, iedereen is welkom. Tijdens de Dierendialoog gaan deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek over verschillende contexten waarin mens en dier elkaar tegenkomen. De dialoog is de plek waar ruimte is voor verschillende visies, meningen en expertises. Het is de plek waar verbinding tot stand komt en in gezamenlijkheid wordt gezocht naar duurzame en verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Hieronder zijn de publieksverslagen te vinden van voorgaande Dierendialogen.

Publieksverslag van afgelopen 29 november 2022 volgt binnenkort!