Fotowedstrijd

DD logo

Hebt u een foto gemist in de tentoonstelling 'Dierbaar Dubbelzinnig'? Dan kunt u die zelf maken! Doet u dan vooral mee aan deze fotowedstrijd!

De spelregels:

 • Alleen foto’s met een duidelijke link naar het thema mogen deelnemen;

 • Er mag maar 1 foto per persoon ingezonden worden;

 • De foto moet zelf gemaakt zijn, het maakt niet uit met wat voor telefoon/camera dat is gedaan;

 • Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via deze website. Inzendingen per post of via een andere weg komen niet voor prijzen in aanmerking;

 • De deelnemer vrijwaart de onderzoekers voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn;

 • De deelnemer vrijwaart de onderzoekers voor claims van geportretteerden;

 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie;

 • Over de winnende foto’s kan niet worden gecorrespondeerd;

 • Foto’s waarbij de maker zich volgens de jury niet aan de gedragscode van dit reglement heeft gehouden worden uitgesloten van deelname;

 • Ook als u niet in Nederland woont kunt u natuurlijk gewoon deelnemen.

Met deelname geeft u aan de onderzoekers van het project en aan Burgers’ Zoo het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik in het kader van dit project, ook als u geen winnaar bent geworden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: publicaties in het kader van het onderzoek, zoals het onderzoeksverslag, het boek over het project, andere boeken, website/internet, jaarverslag en het (leden)magazine van Burgers’ Zoo.

Gedragscode:

Voor het maken van de foto mag noch het leven noch de levenswijze van dieren en planten in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van de dieren en hun omgeving staat voorop. Dus:

 1. Zorg ervoor dat de dieren (ook uw huisdieren) geen enkele hinder ondervinden van het maken van de foto

 2. Fotografeer wilde dieren alleen in hun eigen leefomgeving, de dierentuin valt hier ook onder

 3. Vang of verontrust geen dieren

 4. Bied de (wilde) dieren geen voedsel aan speciaal voor de foto

 5. Verstoor wilde dieren niet voor het maken van de foto

 6. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen in het geval van wilde en/of onbekende dieren

 7. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur

De prijzen:

Een deskundige jury selecteert uit alle inzendingen de prijswinnaars. Er zijn twee hoofdprijzen: 

 1. Een Dagje mee op grootste dierenkliniek van Europa in een hoodie van de Universiteit Utrecht 

 2. Een beleving in Burgers’ Zoo 

 3. De winnaars 2dee t/m 10 prijs ontvangen een afdruk van de favoriete foto uit de tentoonstelling of van hun eigen foto 

 4. Daarnaast maken alle genomineerde foto’s kans om in het boek Dierbaar Dubbelzinnig te worden opgenomen

In september 2021 worden de winnaars bekend gemaakt via deze website. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
 

De jury:

De jury, bestaande uit Prof. Dr. Saskia Arndt (hoogleraar diergedrag Universiteit Utrecht), Catherine Marin (natuurfotograaf), Constanze Mager (bioloog en hoofd educatie Koninklijke Burgers’ Zoo), en Wieke Eefting (fotograaf, o.a. van de Dierbaar Dubbelzinnig-fototentoonstelling), kiest uit alle inzendingen de winnaars van de prijzen.

Meedoen?

Upload uw foto uiterlijk 15 augustus 2021 in jpeg, (tussen de 2-8 Mb, langste zijde 3000 pixels) via de knop hieronder.

Omschrijf in maximaal 200 woorden welke relatie tussen mens en dier wordt weergegeven en waarom de foto in de tentoonstelling past.

Veel plezier, en dank u wel voor uw deelname!

Foto uploaden