Management

Het UUCePP staat onder leiding van prof. mr. dr. E.R. (Elisabetta) Manunza, hoogleraar Europees en internationaal Aanbestedingsrecht én prof. dr. ir. Fredo Schotanus, bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop, beiden werkzaam bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht respectievelijk bij het departement Rechtsgeleerdheid en bij het departement Economie. Mr. dr. W.A. (Willem) Janssen vervult de rol van secretaris.