Privacy

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. We gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Tijdens het onderzoek nemen wij verschillende maatregelen om de privacy van u en uw kind veilig te stellen.

Persoonsgegevens

Voor dit onderzoek worden jullie persoonsgegevens en geluidsopnames verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals je naam, adres, geboortedatum en geluidsopnames in de thuissituatie. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van jullie gegevens en geluidsopnames is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. Als je wilt meedoen krijg je met de informatiebrief de informatie over het onderzoek. Via het toestemmingsformulier vragen wij je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Bescherming van uw gegevens

Ter bescherming van uw gegevens scheiden wij de namen, adressen en andere privacygevoelige gegevens, zoals medische gegevens, en geven we deze gegevens een code. De gecodeerde gegevens gebruiken we tijdens het onderzoek. Onderzoekers zien alleen deze code en kunnen de onderzoeksresultaten niet herleiden tot jou of je kind. Alleen met de sleutel van de code zijn de gegevens tot een persoon te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen op een beveiligde schijf van de UU. Na het onderzoek zijn in rapporten en publicaties de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek ook niet te herleiden.

Geheimhouding

Sommige personen kunnen wel toegang krijgen tot al jullie gegevens, ook de gegevens zonder code. Dat geldt voor de onderzoekers van het CALM-onderzoek. Zij mogen deze gegevens nooit aan derden doorgeven en zijn gebonden aan strikte geheimhouding.

Publicaties en Bewaartermijnen

Wij doen op basis van de onderzoeksgegevens alleen uitspraken over groepen personen. Je kunt op het toestemmingsformulier aangeven of je deze willen ontvangen. Wij doen nooit uitspraken over herkenbare individuen. Volgens standaardprocedures worden de onderzoeksgegevens en geluidsopnames na afloop van het onderzoek minimaal 10 jaar bewaard.

Verantwoordelijkheid

De Universiteit Utrecht, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, leeft de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Bekijk de de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht.

Vragen en klachten

Bij vragen en klachten over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoekers. Met klachten of vragen over privacy kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl. Meer informatie vind je op de website 'Autoriteit persoonsgegevens'.