Onderzoek

Medewerker helpt kindje op kinderdagverblijf

Kinderen en het mixen van taal: ontwikkeling, cognitie en sociale aspecten

Een interessant fenomeen op het gebied van tweetaligheid is het mixen van verschillende talen: het afwisselen van talen binnen hetzelfde gesprek of zelfs binnen dezelfde zin. Het is een veelvoorkomend verschijnsel en onderzoek met tweetalige volwassenen laat zien dat het mixen van taal gereguleerd en creatief is en dat het de communicatie verbetert.

Kinderen op kinderdagverblijf bouwen een toren

Het mixen van taal door kinderen

Hoewel voor kinderen tweetaligheid meestal gezien wordt als een voordeel, leidt het mixen van taal soms tot bezorgdheid. Wanneer kinderen talen mixen, wordt dit vaak gezien als teken van lage taalvaardigheid. Om die reden raden professionals ouders van tweetalige kinderen vaak aan om het mixen van talen te voorkomen en om zich ‘netjes’ bij één taal te houden. Deze houding zien we ook terug in het onderzoek naar tweetaligheid bij kinderen: de grote meerderheid onderzoekt de twee talen los van elkaar, waarbij gemixte taal niet meegenomen wordt. Deze benadering negeert een aspect dat inherent is aan tweetaligheid bij kinderen en voedt misvattingen.

Doelen en onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoeksprogramma is om de effecten van het mixen van taal door ouders op de taalontwikkeling van kinderen te bestuderen. We willen daarnaast een innovatief en compleet model ontwikkelen van het mixen van taal door kinderen zelf. Om deze doelen te bereiken, zullen we

  1. aantonen of en hoe gemixt taalaanbod invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen;
  2. bepalen wat de invloed van sociale, taalkundige en cognitieve factoren is op het mixen van taal door kinderen;
  3. identificeren wat de impact van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is op de relatie tussen gemixt taalaanbod en de taalontwikkeling van kinderen; en
  4. verhelderen wat het effect van een TOS is op het mixen van taal door kinderen.

Naast kinderen zonder taalproblemen, kijken we ook naar kinderen met een TOS. Dit is van belang om relevante adviezen voor deze klinische populatie te ontwikkelen. TOS kan de effecten van gemixt taalaanbod versterken en verhelderen wat de rol van talige, cognitieve en sociale factoren is in het mixen van taal door kinderen.

Implicaties

Dit vernieuwende ouder-kind onderzoek zal wetenschappelijke theorieën over tweetalige ontwikkeling en taalstoornissen voeden. De bevindingen zullen ook logopedisten, jeugdartsen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van nieuwe informatie voorzien, waarmee zij ouders en kinderen beter zullen kunnen adviseren en helpen.