Bert Weckhuysen

Katalyse
Bert Weckhuysen
Bert Weckhuysen is hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse.

Bert Weckhuysen is hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse. Samen met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan het ontrafelen van katalytische processen. Hij richt zich specifiek op het ontwikkelen en gebruiken van geavanceerde in-situ karakteriseringstechnieken om te begrijpen hoe katalysatoren precies werken.

Weckhuysen is een van de grondleggers van de in-situ spectroscopie van katalysatoren en is hierin internationaal leidend. ‘We kijken in feite met behulp van licht naar de katalysatoren ‘in actie’’, vertelt Weckhuysen. ‘Dat doen we in een omgeving en onder omstandigheden die zo veel mogelijk lijken op die in de industrie. Dit is belangrijk omdat de omgeving en reactie-omstandigheden een grote invloed hebben op de werking van katalysatoren. Met de inzichten die we hieruit krijgen, kunnen we katalysatormaterialen verbeteren en daarmee de duurzaamheid van processen waarmee we bijvoorbeeld brandstoffen en materialen maken vergroten.’

Weckhuysen ontwikkelt technieken waarmee katalysatoren op groot detailniveau in een chemische reactor ‘in actie’ te zien zijn. Dit levert belangrijke nieuwe inzichten op over het functioneren en deactiveren van de katalysator. Vaak weet Weckhuysen bedrijven te interesseren om deze fundamentele kennis samen verder te ontwikkelen. Dit resulteerde onder meer in patentaanvragen en een aantal grote samenwerkingsprogramma's waarin industrie en wetenschap samen optrekken in fundamenteel onderzoek dat maatschappelijk relevant is en zo mogelijk op termijn tot toepassingen leidt. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke drijfveer.