Nieuws

Prof. dr. Leonard Rutgers
26 maart 2019
Met deze prijs beloont het Nederlands Klassiek Verbond het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden.
© iStockphoto.com
21 januari 2019
De Innovation Fund for IT in Research heeft een subsidie toegekend aan Leonard Rutgers, Ortal-Paz Saar en Digital Humanities Lab.
17 december 2018
In september 2018 verscheen het boek 'Mohammed en de Late Oudheid', onder redactie van o.a. Floris van den Eijnde.
RSS

Maatschappelijke processen

Het Utrechtse onderzoek op het gebied van de antieke cultuur richt zich op maatschappelijke processen die ook in onze eigen maatschappij een centrale rol spelen: hoe en door wie wordt burgerschap gedefinieerd, hoe werken processen van maatschappelijke in –en uitsluiting, welke invloed oefenen culturele contacten c.q. migratie uit op die processen, en hoe en waarom is religie bij deze processen telkens een cruciale factor?

Kenmerkend voor dit onderzoek is de brede aanpak in chronologische, geografische en methodische zin: we bestuderen bovengenoemde vragenop basis van gegevens uit het hele Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten, in een periode vanaf het archaïsche en klassieke Griekenland (800 v.Chr.) via de Hellenistische en Romeinse wereld tot aan de Late Oudheid (600 n. Chr.). Daarbij zetten we verschillende onderzoeksmethodes in, in het bijzonder archeologie.

Ons onderzoek is ingebed in het Utrechtse strategische thema Institutions for Open Societies, met als verbindend element de gemeenschappelijke vraag naar die factoren en structuren die het functioneren van een open samenleving positief en negatief beïnvloeden.

Landelijk werken we samen met onderzoeksschool OIKOS, onder meer in de onderzoeksagenda Anchoring Innovation.

Expertises: oude geschiedenis | antieke religie | archeologie | burgerschap | imperia | vroeg Christendom | diaspora | netwerken | Jodendom | Atheense democratie | late Oudheid | Hellenisme | instituties