Nieuws

Dante Alighieri by Luca Signorelli  (–1523). Bron: Wikimedia
22 juli 2019
Geschiedenis leert studenten kritisch te denken.
Prof. dr. Leonard Rutgers
26 maart 2019
Met deze prijs beloont het Nederlands Klassiek Verbond het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden.
RSS

Maatschappelijke processen

Het Utrechtse onderzoek op het gebied van de antieke cultuur richt zich op maatschappelijke processen die ook in onze eigen maatschappij een centrale rol spelen: hoe en door wie wordt burgerschap gedefinieerd, hoe werken processen van maatschappelijke in –en uitsluiting, welke invloed oefenen culturele contacten c.q. migratie uit op die processen, en hoe en waarom is religie bij deze processen telkens een cruciale factor?

Kenmerkend voor dit onderzoek is de brede aanpak in chronologische, geografische en methodische zin: we bestuderen bovengenoemde vragenop basis van gegevens uit het hele Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten, in een periode vanaf het archaïsche en klassieke Griekenland (800 v.Chr.) via de Hellenistische en Romeinse wereld tot aan de Late Oudheid (600 n. Chr.). Daarbij zetten we verschillende onderzoeksmethodes in, in het bijzonder archeologie.

Ons onderzoek is ingebed in het Utrechtse strategische thema Institutions for Open Societies, met als verbindend element de gemeenschappelijke vraag naar die factoren en structuren die het functioneren van een open samenleving positief en negatief beïnvloeden.

Landelijk werken we samen met onderzoeksschool OIKOS, onder meer in de onderzoeksagenda Anchoring Innovation.

Expertises: oude geschiedenis | antieke religie | archeologie | burgerschap | imperia | vroeg Christendom | diaspora | netwerken | Jodendom | Atheense democratie | late Oudheid | Hellenisme | instituties