Nieuws

13 december 2018
Afgelopen maand publiceerde Eisma Edumedia 'Saxa Loquuntur', geschreven door dr. mr. Feyo Schuddeboom.
Prof. dr. Leonard Rutgers
29 oktober 2018
Op 27 oktober verscheen een interview met prof. dr. Leonard Rutgers in Het Financieele Dagblad.
24 oktober 2018
In dit rijk geïllustreerde boek neemt Leonard Rutgers de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis in de de antieke wereld.
RSS

Maatschappelijke processen

Het Utrechtse onderzoek op het gebied van de antieke cultuur richt zich op maatschappelijke processen die ook in onze eigen maatschappij een centrale rol spelen: hoe en door wie wordt burgerschap gedefinieerd, hoe werken processen van maatschappelijke in –en uitsluiting, welke invloed oefenen culturele contacten c.q. migratie uit op die processen, en hoe en waarom is religie bij deze processen telkens een cruciale factor?

Kenmerkend voor dit onderzoek is de brede aanpak in chronologische, geografische en methodische zin: we bestuderen bovengenoemde vragenop basis van gegevens uit het hele Mediterrane gebied en het oude Nabije Oosten, in een periode vanaf het archaïsche en klassieke Griekenland (800 v.Chr.) via de Hellenistische en Romeinse wereld tot aan de Late Oudheid (600 n. Chr.). Daarbij zetten we verschillende onderzoeksmethodes in, in het bijzonder archeologie.

Ons onderzoek is ingebed in het Utrechtse strategische thema Institutions for Open Societies, met als verbindend element de gemeenschappelijke vraag naar die factoren en structuren die het functioneren van een open samenleving positief en negatief beïnvloeden.

Landelijk werken we samen met onderzoeksschool OIKOS, onder meer in de onderzoeksagenda Anchoring Innovation.

Expertises: oude geschiedenis | antieke religie | archeologie | burgerschap | imperia | vroeg Christendom | diaspora | netwerken | Jodendom | Atheense democratie | late Oudheid | Hellenisme | instituties