Onderwijs voor professionals

Veel professionals hebben behoefte aan kennis op het gebied van AI en Data Science. Vanuit het departement informatica organiseren we verschillende activiteiten rondom onderwijs voor professionals. Naast kleinschalige activiteiten lopen er momenteel twee grotere programma's en zijn we verdere behoeften aan het verkennen.

Data Science programma voor overheid

Ten eerste organiseren we een data science-programma voor de data science trainees van de overheid. Dit is een programma van een jaar met 1-2 bijeenkomsten per maand, ontworpen volgens het EDISON data science framework. Dit organiseren we in samenwerking met het focusgebied Applied Data Science, met experts van verschillende faculteiten en externe instituten. Het programma omvat allerlei onderwerpen, variërend van machine learning tot visualisatie en van kennisontdekking tot ethiek.

AI programma voor ICT-adviseurs

Ten tweede organiseren we een AI-programma voor de ICT-adviseurs van onze regeringen. Dit 6-daagse programma wordt georganiseerd als een executive on-campus programma, georganiseerd samen met het focusgebied Human-centered Artificial Intelligence, en vertegenwoordigt daarmee het interdisciplinaire karakter van het veld in het programma. Het programma omvat lezingen, georganiseerde discussies en workshops. We behandelen een breed scala aan AI-onderwerpen, van toekomstige technologie en robotica tot ethiek, en case studies zoals AI & recht in context.

Onderwijs met professionals

In deze programma's richten we ons vooral op een samenwerking tussen onze expertises en overheidsorganisaties. Bij deze programma's betrekken we een breed scala aan onderzoekers en docenten van de hele universiteit. Daarnaast werken we aan de verschuiving van onderwijs voor professionals naar onderwijs met professionals door middel van gezamenlijk gemaakte educatieve modules.

Interesse?

Wilt u meer weten over ons onderwijs voor professionals, of wilt u deelnemen aan een cursus? Neem dan contact op met onze opleidingsdirecteur.

Opleidingsdirecteur Onderwijs voor Professionals