Agent Based Modelling voor beleidsontwikkeling

Collaborative ABM Policy Framework

Overheden staan voor complexe maatschappelijke opgaven waarbij mogelijk oplossingen niet in isolatie kunnen worden bekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huidige stikstofcrisis die samenhangt met veel meer dan alleen stikstof. Ook is het gedrag van mensen bij deze opgaven bepalend. Hierbij spelen aspecten als normen, waarden, emoties, sociale omgeving en kennis een rol. Dit naast de klassieke focus op financiële overwegingen van mensen of bedrijven.

Agent Based Modelling (ABM) biedt de mogelijkheid om 1. de complexe vraagstukken stap voor stap te analyseren en 2. de verschillende aspecten die invloed hebben op menselijk handelen mee te nemen. De grote uitdaging hierbij is het vertalen van de academische werkwijze bij ABM naar een werkwijze die ook past bij beleidsontwikkeling.

In dit onderzoek kijken we naar de voorwaarde waar ABM aan moet voldoen voor gebruik in de Nederlandse beleidsontwikkeling. Deze toetsen we met verschillende case-studies in samenwerking met verschillende overheden. Op basis hiervan wordt een aanpak en framework ontwikkeld die toepasbaar is door anderen in de juiste beleidscontexten zodat ABM van meerwaarde is voor beleidsontwikkeling. 

Projectleider

Alexander Melchior, Part-time Phd Researcher, Senior Advisor EZK & LNV

Wetenschappelijke begeleiders

Frank Dignum, Pinar Yolum

Partner

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Relevante publicatie

Melchior, A.: Beyond the results of models: additional purposes for modelling in the policy process. In: 2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges. 20–21: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/2021-eu-conference-modelling-policy-support-collaborating-across-disciplines-tackle-key_en#detailed-programme