De 20e editie van de Wiskunde B-dag is op vrijdag 16 november 2018 gehouden. 
De prijsuitreiking zal op vrijdag 22 maart in het Academiegebouw te Utrecht worden gehouden.

De volgende Wiskunde B-dag wordt gehouden op vrijdag 22 november 2019. De inschrijving opent op maandag 2 september.

Wat is de Wiskunde B-dag?

De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 5-HAVO en 5/6-VWO met wiskunde B in hun profiel. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een wiskundig probleem. Aan het eind van de dag presenteert elk team zijn oplossing in de vorm van een werkstuk. Optioneel kunnen de teams meedoen aan een landelijke wedstrijd!

Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt zeker ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht.

De Wiskunde B-dag is een activiteit van het Freudenthal Instituut. De Wiskunde B-dag is onderdeel van Wiskunde voor Teams. Andere Wiskunde voor Teams activiteiten zijn de Wiskunde A-lympiade en de Onderbouw Wiskunde Dag (OWD).

De Wiskunde B-dag wordt mede mogelijk gemaakt door: